ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ สำนักปฏิบัติธรรมรวมญาติเจริญโพธิธรรม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30น.
นำขบวนแห่เทียนพรรษาไปประชาสัมพันธ์รอบตลาดอรัญประเทศ
วันที่12กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00น. 
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษาและปัจจัยอื่นๆ 
ณ อาคารอเนกประสงค์ Regina Pacis โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ (วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เชิญชวนผู้ปกครองเเละนักเรียนเเต่งกายด้วยชุดไทย)