สงกรานต์ดาราฯมหึมารำวงย้อนยุค 2019

ประเพณีไทยกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรดำหัวผู้ใหญ่ ทางโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศขอให้มีความสุขในปีใหม่ไทย ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ